Inregistrare  |  Autentificare  |  Recuperare parola        
 
EXPERTI CONTABILI
CONSULTANTI FISCALI
AUDITORI


Calendar fiscal
Curs valutar

Curs valutar valabil sambata, 21 aprilie 2018

EUR 4.6606  
GBP 5.3294  
USD 3.7886  
CHF 3.8902  


Newsletter
Inscrie-te la newsletter si vei primi e-book-ul...
Introduceti in casuta de mai jos adresa dvs. de email pentru a primi newsletterul nostru.Da mai departe!
Despre audit

PRELUARE DIN ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 75/1999 PRIVIND ACTIVITATEA DE AUDIT FINANCIAR

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.

Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura:

a) activitatea de audit financiar;
b) activitatea de audit intern;
c) activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
d) activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;
e) activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
f) activitati de expertiza contabila;
g) activitati de evaluare;
h) activitati de reorganizare judiciara si lichidare.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitatile economico-financiare prevazute la aliniatul de mai sus, cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.

Auditorii financiari, in exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.

Activitatea de audit din Romania este organizata, coordonata si autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania.

Camera are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza urmatoarele documente:
a1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei in vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:

  • organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;
  • atributiile si raspunderile Camerei;
  • regulile de atribuire si retragere a calitatii de auditor financiar;
  • cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar ;
  • abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura de disciplina;
a2) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
a3) Standardele de audit;
a4) Programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;
a5) Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;
a6) Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;
a7) Normele privind procedurile minimale de audit financiar.

Reglementarile prevazute la litera a2) – a7) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei;

b) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea independenta a acestei profesii;
c) organizeaza si urmareste programul de pregatire continua a auditorilor financiari ;
d) controleaza calitatea activitatii de audit financiar ;
e) promoveaza actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
f) elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei ;
g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare independenta a profesiei de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
h) asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din Romania;
i) emite reguli si proceduri in limitele si competentele stabilite in Regulamentul de organizare si functionare, prin care sa se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

Camera are ca membrii auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.

Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Auditorii financiari, membri ai Camerei, se inscriu in Registrul auditorilor financiari pe cele doua categorii, activi sau nonactivi, in baza declaratiei data pe propria raspundere.

Nu pot fi auditori financiari activi intr-o entitate economica sau, daca au fost desemnati de adunarea generala a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:

a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor ;
b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economica auditata;
c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator, potrivit legii ;
d) persoanele care pe durata exercitarii profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.

Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Persoanele carora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala astfel cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar .

Auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi inscrisi in Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat anual cu modificarile intervenite.

In Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin urmatoarele informatii:

a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si numarul carnetului de auditor financiar;
b) pentru persoanele juridice: denumirea societatii, adresa sediului social, numarul de telefon si numarul autorizatiei de functionare.

Pentru fiecare societate de audit financiar se vor mentiona in plus urmatoarele:
a) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale persoanelor fizice care efectueaza auditul financiar in numele si in contul societatilor de audit financiar;
b) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor ;
c) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale membrilor consiliului de administratie.

 
portal financiar     audit     contabilitate     consultanta     cum ma abonez     despre noi     contact harta site
Site-uri partenere: Certificare Bilant - Certificare Declaratie 101 alexdinu.ro trainingurispecializate.ro termeni si conditii     copyright © 2011 Portal Finante
  Web design:Web design Bucuresti